Cuộc thi lắp xe đạp — tham gia cùng chiến thắng bản thân

Xe đạp thống nhất. Cùng các bạn đồng hành năm học mới. Cuộc thi lắp xe đạp — tham gia cùng chiến thắng bản thân — nhận quà xe đạp tự tay lắp ráp.

Bài viết liên quan