Hiển thị kết quả duy nhất

2,190,000 
2,290,000 
2,390,000 
7,600,000 
2,520,000 
7,700,000