Hiển thị kết quả duy nhất

2,990,000 
14,490,000 
3,090,000 
7,600,000 
2,690,000 
2,990,000 
7,700,000