Hiển thị kết quả duy nhất

2,990,000 
1,990,000 
2,090,000 
2,750,000 
2,690,000 
3,690,000 
2,190,000 
2,190,000 
2,690,000